შთაბეჭდილებები


ყველაფერი, რაც ჩვენს ცნობიერებაში არსებობს, შთაბეჭდილებებია. ყველა მოვლენა სუბიექტურად აღიქმება ჩვენს მიერ და ამას ვერ გავექცევით. ალბათ ყველაფერი აღქმის სიმძაფრეზეა დამოკიდებული. ეს გარკვეულწილად ფოკუსის გასწორებას ჰგავს - რაც უფრო მძაფრია აღქმა, მით უფრო მკვეთრ კონტურებს იღებს გამოსახულება. შემდეგ უკვე "ზუმი"-ს მოდუსი ირთვება - ზოგი რამ ძალიან ახლოს მოდის ჩვენამდე, ზოგი კი მხოლოდ ჰორიზონტის მასშტაბზე მოსჩანს. კარგი იქნებოდა, ხანდახან ამ ფუნქციების შეცვლა შემძლებოდა, მაგრამ ეს პროცესი არაცნობიერად მიმდინარეობს და ვერავითარ კონტროლს ექვემდებარება. ხანდახან ისე მძაფრად ვგრძნობ, რომ საკუთარი თავი არ მემორჩილება და სრულიად უმართავი, თავნება, ჯიუტი ბავშვივით იქცევა.

0 მოსაზრება:

მიეცი შანსი მშვიდობას, სიყვარულს, თავისუფლებას!

მიეცი შანსი მშვიდობას, სიყვარულს, თავისუფლებას!

ახლა აქაა

hit counter

Total Pageviews

მთვლელი