დღეს ყველაფერი სევდისფერია,
გუშინ სიცოცხლე იყო მზისფერი,
შარშანწინ იგი სულ თეთრი იყო,
ახლა ყველაფერს ადევს ზღვისფერი.

შორს მთებს გავხედავ - ნისლისფერია,
ქალაქს დავხდავ, ის მტვრისფერია,
სოფლის ცხოვრება ისლისფერია
და ყველა ფერი არა ფერია.

მაინც ყველა ფერს ის ფერი ადევს,
რომელიც ჩემთვის არის შენფერი
და ეს ფერები სინთეზში ბადებს
იმ ფერს, რომელიც ჩემს სულს შეჰფერის.

25.03.03.

4 მოსაზრება:

Jenny hat gesagt…

isa Guten Abent!

feradad rogor wer?

მეგუნა hat gesagt…

gamarjoba :)

rogor da axali postis fanjara sadacaa, imis zemot aris sxvadasxva toolbarebi da mat shoris palitra, saidanac shedixar teqstis ferebshi. shegizlia satitaod tito aso cal-calke daayeno sxvadasxva frad. zalian martivia, wesit egreve unda gamovides.
me zalian axalbeda blogger var, magram tu raime sainteresos davamugameb, getyvi xolme :)

iverson, yoveltvis mindoda metqva, rom zalian momwons sheni ideebi, azrebi da saertod, kargi adamiani xar! vici, tavmdabali xar da ar giyvars qeba, magram martla zalian pozitiuri persona xar :)

Jenny hat gesagt…

ვაი მადლობა ახლა თვითგვემის ღამე მაქვს (4:33AM) ხოდა რავი "წიჟოლაია არტილერია"დ ვთვლი თავს და რაღაც მეგონა რომ შენ როგორიც ხარ ეგეთი ადამიანისთვის ძაან ცუდი როჟა ვარ ხოდა ახლა ეს რო წავიკითხე რავი..
ნუ იმასაც ვერ ვიტყვი რომ შენ არ გეხება ჩემი წიჟოლაია არტილერიობა და იმიტომ გაქვს ეგეთი დამოკიდებულება იმიტომ რომ ვისაც არ შევეხე იმათთვისაც ცუდი როჟა ვარ.

ხოდა მოკლედ დიდი მადლობა :)MSNიც ჩავრთე იმდენად "მომეშვა" :user:

როგორც ჩანს ახლა ისეთი template მაქვს დაყენებული რომ არ ეცვლება ფერები :)

მეგუნა hat gesagt…

ara, risi madloba :) mixaria, rom chemma sityvebma xasiati gamogiketa :)

kiTxva gamichnda: rogori adamiani var? iqneb sakmarisad ar micnob da imitom ggonia, rom chven radikalurad gansvavebulebi vart? :) ici, xshirad xdeba ise, rom adamians roca kargad ar vicnobt, iarliyebs vakravt xolme.
sulac ara xar "mzime artileria", arcerti wuti ar ifiqro egre. ubralod pirdapir giyvars yvelafris tqma da gaqvs sheni chamoyalibebuli principebi, rashic cudi araferia :) tvaltmaqcoba da pirferoba gamagizianebelia da tanac amas stereotipuli azrovneba emateba, rac forumzec da zogadad, chvens sazogadoebashi, zalian saxasiatoa.

kidev erti ram: pacifizmi chemtvisac zalian bevrs nishnavs da vfiqrob, rom es is ideologiaa, romelic axla yvelas haerivit gvchirdeba, magram is militaristuli ganwyoba, romelsac ase aqtiurad gvchrian pirshi, pacifizmis gavrcelebas xels ushlis.

gamigrzelda chemi "sibrzneebis" frqveva :P

ho, sheizleba template-s bralia da imitom ver ayeneb ferebs.

mokled, icode, rom siamovnebit vimegobrebdi shentan :) yvelafer kargs gisurveb!

მიეცი შანსი მშვიდობას, სიყვარულს, თავისუფლებას!

მიეცი შანსი მშვიდობას, სიყვარულს, თავისუფლებას!

ახლა აქაა

hit counter

Total Pageviews

მთვლელი