შენ


მიყვარს სიმყუდროვის შეგრძნება, რომელსაც შენთან შეხება მანიჭებს. მიყვარს სუნთქვის პატარა ნაკადი, რომელიც მხარზე მელამუნება, როდესაც გძინავს. მიყვარს მზის ქურდული სხივები, რომლებიც დილაობით შენს მშვიდას მძინარე სახეზე თამაშობენ. მიყვარს შენი ცქერა, როდესაც გგონია, რომ მძინავს. მიყვარს დილის კოცნა, რომელსაც ძილშიც ვგრძნობ. მიყვარს შენი თითების შეხება ჩემს ტუჩებზე, თვალებზე, თმაზე, სხეულზე ... მიყვარს ღამით შენთან ერთად ჩახუტებული წოლა, როდესაც გარეთ წვიმს. მიყვარს იმის ცოდნა, რომ ჩემს გვერდით გძინავს. ამ დროს თავს დაცულად და ძალიან მშვიდად ვგრძნობ.
ჯერ არა ხარ, მაგრამ მიყვარს ყველაფერი, რაც შენ ხარ!
მიხარია შენი არსებობა სადღაც, შორს ან ახლოს...

1 მოსაზრება:

koba hat gesagt…

ra magrad wer, patara qalo. sunTqvaSekrulma wavikiTxe. SenSi saocari potencialia - niWi da Sinagani sikamkame.
SemTxveviT gipovne da dRes Zalian karg xasiaTze viqnebi.

koba
yvelaferi germanuladaa Sens fosTaSi da alalbedze vaWer gamogzavnas...

მიეცი შანსი მშვიდობას, სიყვარულს, თავისუფლებას!

მიეცი შანსი მშვიდობას, სიყვარულს, თავისუფლებას!

ახლა აქაა

hit counter

Total Pageviews

მთვლელი